درباره محسن روشنی (مدیر اپل‌تلکام)

مهمترین اصل توی زندگی محسن روشنی، حل کردن مسائل مختلف و راحت کردن فرایند های موجود هست.

عنوان

Go to Top