چرا شرکت اپل، بزرگترین شرکت جهان شد؟

احتمالا همه مردم یا یکی از محصولات شرکت اپل را [...]