طرح معاوضه گوشی کارکرده با آکبند

گوشی تو، نو کن !